Aktualny rozkład jazdy, regulamin i cennik biletów do pobrania poniżej:

Aktualny rozkład jazdy, regulamin i cennik biletów do pobrania poniżej:

Rozkład jazdy MKM- Linia nr 1

Rozkład jazdy MKM- Linia nr 2

Rozkład jazdy MKM- Linia nr 3

Rozkład jazdy MKM- Linia nr 4

Linie Autobusowe

Regulamin przewozu osób wraz z cennikiem

Informacje i aktualności MKM Mława

Cennik biletów MKM


Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy usługi reklamowe, oferując wynajem powierzchni pod dostępne formy ekspozycji w autobusach Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Sprzedaż może być prowadzona w zakresie:

 • 1. Reklamy zewnętrznej na pojazdach obejmującej powierzchnię tylną pojazdu. Reklama na tylnej szybie powinna być wykonana z folii zapewniającej widoczność z wnętrza pojazdu.
  Nie dopuszcza się umieszczenia reklamy w miejscu gdzie jest zamontowany wyświetlacz numeru linii i przebiegu trasy autobusu. Logo oraz numer autobusu musi pozostać widoczny.

 • 2.  Reklamy wewnątrz pojazdów: plakaty w ramkach format A3 (pionowo), w każdym pojeździe
  po 2 szt.

Treść reklamy nie może:

 • 1.  Reklamować wyrobów tytoniowych (firmy tytoniowe), napojów alkoholowych oraz firm
  i podmiotów gospodarczych zajmujących się dystrybucją i sprzedażą przedmiotowych wyrobów.

 • 2.   Naruszać przepisów prawa i dobrych obyczajów.

 • 3.  Zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne naruszających zasady współżycia społecznego.

 • 4.   Zawierać treści związanych z działalnością partii politycznych i kampaniami wyborczymi.

 • 5.  Naruszać dóbr osobistych osób trzecich lub godzić w interes podmiotów gospodarczych.

 • 6.  Zawierać treści erotycznych.

Obowiązki Zleceniodawcy dotyczące zamieszczenia reklam:

 • 1. Zleceniodawca  zobowiązany jest do naniesienia i usunięcia reklam przy użyciu technik, które zredukują ryzyko uszkodzenia powierzchni lakierniczych i umieszczonych oklein na autobusach.

 • 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie obowiązków odtworzenia powłok lakierniczych autobusów oraz umieszczonych oklein w przypadku ich uszkodzenia w związku
  z nanoszeniem lub usuwaniem reklam.

 • 3. Za treść reklamy odpowiada Zleceniodawca, który zobowiązuje się wykonać ją według załączonego do zlecenia projektu. Projekt reklamy Zleceniodawca zobowiązany jest uzgodnić
  ze Zleceniobiorcą.

Cennik usługi za ekspozycję reklamy:

 • 1.  Reklama na tyłach autobusów 450 zł netto za 1 szt.  za 1 miesiąc.

 • 2.  Reklama wewnątrz pojazdu 1,50 zł netto za 1szt. ramki  za 1 dzień.

Obowiązki Zleceniodawcy dotyczące zamieszczenia reklam:

 • 1. Zleceniodawca  zobowiązany jest do naniesienia i usunięcia reklam przy użyciu technik, które zredukują ryzyko uszkodzenia powierzchni lakierniczych i umieszczonych oklein na autobusach.

 • 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie obowiązków odtworzenia powłok lakierniczych autobusów oraz umieszczonych oklein w przypadku ich uszkodzenia w związku z nanoszeniem lub usuwaniem reklam.

 • 3. Za treść reklamy odpowiada Zleceniodawca, który zobowiązuje się wykonać ją według załączonego do zlecenia projektu. Projekt reklamy Zleceniodawca zobowiązany jest uzgodnić
  ze Zleceniobiorcą.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!