Przypominamy, że już od dnia jutrzejszego zaczynamy prace związane z wymianą nawierzchni bitumicznej na ulicy Grzebskiego…

Przypominamy, że już od dnia jutrzejszego zaczynamy prace związane z wymianą nawierzchni bitumicznej na ulicy Grzebskiego…

24.08.2022 Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. Przypominamy, że już od dnia jutrzejszego zaczynamy prace związane z wymianą nawierzchni bitumicznej na ulicy Grzebskiego, harmonogram w kolejnych dniach został rozszerzony także o ulicę Kościelną, przedstawia się on następująco:

25 i 26 sierpień w godzinach 7.00-18.00 (czwartek, piątek) – układanie warstwy wiążącej (I warstwa bitumiczna) na ulicy Grzebskiego

27 i 29 sierpień w godzinach 7.00-18.00 (sobota, poniedziałek) – układanie warstwy wiążącej (I warstwa bitumiczna) na ulicy Kościelnej

30 i 31 sierpień w godzinach 7.00-18.00 (wtorek, środa) – układanie warstwy ścieralnej (II warstwa bitumiczna) na ulicy Grzebskiego

1 i 2 wrzesień w godzinach 7.00-18.00 (czwartek, piątek) – układanie warstwy ścieralnej (II warstwa bitumiczna) na ulicy Kościelnej

W przypadku obydwu ulic warstwy bitumiczne będą wzmocnione siatką przeciwspękaniową.

W czasie prac wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym, ruch będzie wstrzymany w godzinach wykonywania prac. Dziękujemy za zrozumienie sytuacji i stosowanie się do czasowej organizacji ruchu w szczególności korzystania z alternatywnych dróg dojazdu i przejazdu. Po wykonaniu prac związanych z układaniem warstw bitumicznych brygady powrócą jeszcze w ciągu kilkunastu dni aby odtworzyć oznakowanie poziome ulic, nie będzie to jednak już znaczącym utrudnieniem. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na remont ulicy Grzebskiego w dniach 25.08 – 26.08.2022, oraz 30.08 – 31.08.2022 wprowadzone zostaną zmiany na trasie jazdy autobusu MKM na linii nr 4. Na czas trwania robót wyłączony zostanie przystanek przy ul. Grzebskiego. Z ulicy Powstańców Styczniowych autobus będzie skręcał w ul. Płocką omijając wyżej wymieniony przystanek – dalej kontynuacja trasy bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.