W Strefie Płatnego Parkowania w  Mławie  wprowadza się  obowiązek wprowadzenia numeru rejestracyjnego podczas wykupywania biletu parkingowego

W Strefie Płatnego Parkowania w  Mławie  wprowadza się  obowiązek wprowadzenia numeru rejestracyjnego podczas wykupywania biletu parkingowego

W związku ze zmianą Uchwały nr XXVII/378/2021 z dnia 18 maja 2021r. od dnia  01.12.2022r. w Strefie Płatnego Parkowania w  Mławie  wprowadza się  obowiązek wprowadzenia numeru rejestracyjnego podczas wykupywania biletu parkingowego według zamieszczonej  na parkometrze instrukcji obsługi. Prosimy stosować się do zawartych w niej wskazówek.

Zmiana Uchwały Rady Miasta Mława

Obszar SPP:

 • ul. Stary Rynek po obu stronach wraz z parkingiem przy ratuszu,

 • ul. Spichrzowa po stronie północnej na odcinku od ul. Długiej do wjazdu na teren osiedla,

 • ul. Długa po obu stronach na odcinkach od ulic Wyspiańskiego i Spichrzowej do końca zatoczek postojowych,

 • ul. 3 Maja po obu stronach,

 • ul. Żeromskiego po stronie parku miejskiego oraz po stronie wschodniej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Żwirki,

 • ul. Chrobrego po obu stronach,

 • ul. Stanisława Wyspiańskiego na odcinku po lewej stronie od ul. Żeromskiego do ul. Henryka Sienkiewicza,

 • ul. Reymonta po obu stronach z wyłączeniem miejsc postojowych dla taksówek,

 • ul. Płocka na odcinku po obu stronach do skrzyżowania z ul. Szewską.

Czas funkcjonowania:

 • Od poniedziałku do piątku – w godz. od 1000 do 1800

 • w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Opłaty:

 • za pierwsze pół godziny postoju 1,00zł,

 • za pierwszą godzinę postoju 2,00zł,

 • za drugą godzinę postoju 2,30zł,

 • za trzecią godzinę postoju 2,50zł,

 • za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 1,50zł,

 • za kartę abonamentową parkingową miesięczną 70,00 zł, z możliwością wykupienia wielokrotności karty na jednym blankiecie,

 • za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą przez całą dobę:
  – karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna comiesięcznie 250,00zł,
  – karta abonamentowa parkingowa półroczna, płatna jednorazowo 1200,00zł,
  – karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna comiesięcznie 200,00zł,
  – karta abonamentowa parkingowa roczna, płatna jednorazowo 1800,00zł,

 • za parkowanie pojazdów będących własnością osób zamieszkałych w obszarze SPP, parkujących na ulicy, przy której są zameldowani:
  – karta abonamentowa parkingowa miesięczna 15,00zł,
  – karta abonamentowa parkingowa roczna 150,00zł.

 • opłata za parkowanie pojazdów o dopuszczalnym ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony w miejscach gdzie zezwalają na to przepisy ruchu drogowego, ustalana jako iloczyn ilości zajętych miejsc i stawek opłat, o których mowa w ust. 1.

 • opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP wniesiona w terminie 7 dni od daty nieopłaconego postoju wynosi 40 zł, a po tym terminie 100 złotych.

Płatności mobilne:

Należność za postój w Strefie Płatnego Parkowania można regulować przy użyciu telefonu komórkowego, korzystając z aplikacji SkyCash. Instrukcja wykorzystania aplikacji dostępna jest w załączniku oraz na stronie www.skycash.com.

W przypadku wnoszenia opłaty poprzez system płatności mobilnych należy informację w postaci nalepki, otrzymanej w biurze SPP, umieścić wewnątrz pojazdu, na przedniej szybie, po prawej stronie (po stronie pasażera) tuż nad winietą zawierającą numer rejestracyjny pojazdu.

Biuro strefy płatnego parkowania:  

Mława,  Aleja Św. Wojciecha 15,
tel. 23 654 55 09
Budynek Dworca Stacja Mława
( I piętro )
Adres e-mail: bspp@mpdm.mlawa.pl
Biuro czynne:
poniedziałek 9.00-17.00
od wtorku do piątku 8.00-16.00

INSTRUKCJA OBSŁUGI PARKOMATU: