Parkometr nr 5 przy ul. 3-go Maja 3 został uruchomiony