Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o.

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o.

Informuję, że w dniach 21-25 września w godzinach 7.00-17.00 na odcinku ulicy Studzieniec od ulicy Brzozowej do skrzyżowania z ulicą Podborną i Piekiełko będzie układana warstwa wyrównawcza masy bitumicznej. Wystąpią utrudnienia i ograniczenia, dlatego prosimy w tych dniach o nie parkowanie na ulicy oraz zaprzestania w podanych godzinach ruchu kołowego.