Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o.

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o.

Informuję, że w dniach 29 września oraz od 2 do 6 października w godzinach 7.00-17.00 na odcinku ulicy Studzieniec od ulicy skrzyżowania z ulicą Marszałkowską włącznie do skrzyżowania z ulicą Podborną i Piekiełko będzie układana warstwa ścieralna (ostateczna) masy bitumicznej. Wystąpią utrudnienia i ograniczenia łącznie z zamknięciem fragmentów ulicy, dlatego prosimy w tych dniach o nie parkowanie na ulicy oraz zaprzestania w podanych godzinach ruchu kołowego. W poszczególnych dniach działania będą wykonywane w różnych odcinkach ulicy. Po tych działaniach ruch zostanie przywrócony, działania które zostaną jeszcze do wykonania to rozmalowanie oznakowania poziomego w ciągu dwóch tygodni od ułożenia masy bitumicznej, ale nie spowoduje to wystąpienia utrudnień.