Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu…

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu…

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MPDM Sp. z o.o. w Mławie

Informacja o wyniku naboru

5.11.2023Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. w Mławie unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego dotyczącego badania sprawozdania finansowego za 2023, 2024 rok. Powodem unieważnienia postępowania jest decyzja organów Spółki o odstąpieniu badania sprawozdania finansowego wobec braku ustawowego obowiązku badania.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

13.11.2023-Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MPDM Sp. z o.o. w Mławie

Załącznik nr 2 – ogłoszenie

MPDM regulamin konkursu 13.11.2023

Uchwała 18_2023