Mławska Kolejka Turystyczna (ciuchcia)

Mławska Kolejka Turystyczna (ciuchcia)

Mławska Kolejka Turystyczna
ciuchcia

“Mławska Kolejka Turystyczna startuje w kierunku POKAZOWA ZAGRODA ŻUBRÓW W KRAJEWIE już 6 kwietnia 2024 r.”

Z przyjemnością informujemy, iż Mławska Kolejka Turystyczna startuje w kierunku POKAZOWA ZAGRODA ŻUBRÓW W KRAJEWIE już 6 kwietnia 2024 r. ze Stacji Mława (parking autobusowy przed centrum handlowym), planowany pierwszy odjazd o godz. 10.00.
Informacje bilety
Plan kursów na czerwiec 2024
W niedługiej przyszłości…
Regulamin

Koszt biletów w jedną stronę Stacja Mława – Zagroda lub Zagroda – Stacja Mława:
* osoby dorosłe 10 zł.
* dzieci i młodzież szkolna do ukończenia 18 roku posiadająca przy sobie ważną legitymację szkolną – 5 zł.
Dzieci do 12 roku życia obowiązkowo podróżować mogą tylko pod opieką osoby dorosłej.

Maksymalna ilość osób na jeden kurs to 40.
Przewidywany czas jazdy ok 25-30 min.

Bilety sprzedawane są także przez kierowcę na miejscu postoju /Stacja Mława parking autobusowy centrum handlowe, Zagroda Żubrów/

W przypadku złych warunków atmosferycznych zastrzegamy możliwość anulowania kursów w danym dniu.

Plan kursów na czerwiec 2024: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
*Godziny odjazdów Stacja Mława (centrum handlowe parking autobusowy)10:00, 11:30, 13:00, 14:30,
*Godziny odjazdów Zagroda ŻUBRÓW: 10:45, 12:15, 13:45, 15:15

W niedługiej przyszłości planujemy możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsc.
Serdecznie zapraszamy razem z Miasto Mława do podróży.

Jeśli są chętni na wyjazdy grupowe w ciągu tygodnia – trasy do ustalenia indywidualnie, prosimy o kontakt telefoniczny +48 23 654 35 01, e-mail: mpdm@mlawa.pl lub osobisty w siedzibie MPDM Mlawa Uniszki Cegielnia 30.

Regulamin przejazdów
Mławskiej Kolejki Turystycznej


Organizacja przejazdów dla osób indywidualnych (bilety):
1. Przejazd rozpoczyna się i kończy na Stacja Mława.
2. Jeden kurs kolejki turystycznej może przewieźć jednorazowo do 40 pasażerów.
3. Wyjazdy organizuje się w terminie od 01 kwietnia do 31 października 2024 r.
4. Kursowanie kolejki uzależnione jest od warunków pogodowych  i decyzji właściciela kolejki.
5. Czas przejazdu na trasie Stacja Mława -Zagroda Żubrów trwa od 25 do 30 minut.
6. Bilety na przejazd kolejką można nabyć u kierowcy Mławskiej Kolejki Turystycznej. Zakup biletów jest możliwy jedynie w dniu planowanego wyjazdu.
7. Nie prowadzi się rezerwacji biletów na przejazdy.
8. Grupy zorganizowane, korzystające z tych przejazdów, będą traktowane tak samo jak osoby indywidualne.
9. Ze względu na brak odpowiednich wagoników nie prowadzimy przewozu rowerów, wózków dziecięcych oraz inwalidzkich.
10. Właściciel zastrzega sobie prawo możliwości dokonania zmian w przebiegu wycieczki wynikłych na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych jak np..: załamanie pogody, awaria sprzętu, itp.
11. Właściciel zapewnia pojazd zastępczy w wyniku awarii sprzętu w trakcie trwania wycieczki.
12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez pasażerów
w Kolejce Turystycznej.
13. Podróżny na przejazd może zabrać ze sobą zwierzęta po uprzednim wyrażeniu na to zgody kierowcy kolejki, która uwarunkowana jest ilością miejsc wolnych w wagoniku. W przypadku psów właściciel zwierzęcia zobowiązany jest posiadać aktualne świadectwo jego szczepienia, a pies powinien być trzymany na smyczy i mieć założony kaganiec.
14. Zabrania się otwierania drzwi podczas jazdy.
15. Podczas jazdy należy zająć miejsce siedzące.
16. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z przejazdu tylko z dorosłym opiekunem.
17. Całkowitą odpowiedzialność za przejazd dziecka ponosi opiekun.
18. Zabrania się chodzenia po miejscach siedzących, wstawania i spacerowania podczas jazdy.
19. Opiekunowie najmłodszych dzieci proszeni są o skupienie swojej uwagi na zachowaniu swoich podopiecznych i ich bezpieczeństwie.
20. Zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych.
21. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie zostaną wpuszczone do pojazdu.
22. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia kierowcy lub obsługi.
23. Pasażerowie zachowujący się uciążliwie dla osób trzecich lub nie dostosowujący się do regulaminu natychmiastowo zakończą przejazd.

Organizacja przejazdów dla grup zorganizowanych (wynajęcie kolejki turystycznej)

1. Przejazdy dla grup zorganizowanych mogą odbyć się w terminie nie pokrywającym się z terminami wyjazdów dla osób indywidualnych.
2. Rezerwacja musi być dokonana minimum 7 dni przed planowanym wyjazdem.
3. Rezerwacje przyjmowane są drogą elektroniczną po uprzednim ustaleniu terminu.
4. Czas przejazdu w obie strony i postoju maksymalnie 5 godzin, powrót przed godz. 16:00.
5. Wyjazdy organizuje się w terminie od 01 kwietnia do 31 października 2024 r. (kursowanie kolejki uzależnione jest od warunków pogodowych i decyzji właściciela kolejki).
6. Maksymalna osób w grupie wynosi 40 osób.
Trasy przejazdu kolejki dla grup zorganizowanych oraz ceny:
Stacja Mława – Zagroda Żubrów: 350 zł brutto.
Każda godzina oczekiwania kierowcy 60 zł brutto płatne dodatkowo.
Możliwa jest zmiana trasy przejazdu i miejsca docelowego po uprzednim ustaleniu z właścicielem kolejki.
Właściciel Mławskiej Kolejki Turystycznej, którym jest Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. ul. Warszawska 25A 06-500 Mława, skr. poczt. 103 zastrzega sobie prawo do odwołania w każdym momencie organizacji przejazdu ze względu na awarię sprzętu, jak również inne zagrażające ludziom czynniki abiotyczne i biotyczne.
  
Telefon kontaktowy:
23 654 35 01 (czynny w dni powszednie od godz. 7:00 do 15:00)
e-mail: mpdm@mlawa.pl


 
Reklamacje
1. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail mlawa@mpdm.pl, wpisując w temacie wiadomości hasło “Reklamacja”.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko oraz opis reklamowanego zdarzenia. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać również informacje o rodzaju i ilości zakupionych biletów oraz datę i godzinę transakcji.
3. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane jest dołączenie skanu zakupionego biletu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia.
5. Po zweryfikowaniu transakcji Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o wyniku postępowania reklamacyjnego.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwota transakcji zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy Klienta.
7. Reklamacje zgłaszane po upływie 7 dni kalendarzowych od daty odbytej wycieczki nie będą rozpatrywane.