OFERTA

Spółka prowadzi działalność w następującym zakresie: Budowa, modernizacje i remonty dróg, autostrad, mostów, tuneli, dróg szynowych i kolei podziemnej; Oznakowanie pionowe i poziome dróg;

Start Now

PRZETARGI

Wszystkie aktualne wiadomości odnośnie przetargów znajdziecie państwo na stronie 

STRONA Z PRZETARGAMI

ZAPLECZE SPRZĘTOWE

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. w Mławie w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych miasta

MKM

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000299185

Start Now

Ponad 29 lat doświadczenia

ukończonych projektów

Ponad 29 lat doświadczenia

Zadowolonych klientów

Władze Spółki

Wspólnicy i posiadane
udziały: 

Miasto Mława

100% kapitału zakładowego

Zgromadzenie
Wspólników: 

Funkcję Zgromadzenia Wspólników

funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
– Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski

Organ nadzoru:osoby:

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Lidia Gniadek
Zastępca Przewodniczącego – Jarosław Goschorski
Sekretarz – Anna Kucińska

Organ uprawniony
do reprezentacji spółki:


osoba:    


Sposób reprezentacji
spółki: 


Kompetencje organów
spółki:   

Zarząd

Prezes Zarządu – Artur Łoboda

reprezentacja do składania oświadczeń woli –
jednoosobowa
:
Prezes Zarządu

zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526 z       
                                      późn. zm.)

OFERTA

Spółka prowadzi działalność w następującym zakresie: Budowa, modernizacje i remonty dróg, autostrad, mostów, tuneli, dróg szynowych i kolei podziemnej; Oznakowanie pionowe i poziome dróg;