Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku  obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W świetle powyższego informujemy, że:

ADMINISTRATOR

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. w Mławie,
ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława. NIP 5691816616, REGON 141247317
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: j. w.  z dopiskiem skr. pocztowa 103  lub email: mpdm@mlawa.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do krajów trzecich.

Zdjęcie dodane przez Paul Basel: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/zdjecie-ulicy-w-poblizu-budynkow-1816714/

INTERESY

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań komunikacji miejskiej, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa pasażerów.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania w ramach oferowanych przez Spółkę produktów i usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa jak również w celach statystycznych. Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów i usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy: Mławskie Przedsiębiorstwo drogowo Mostowe MPDM Sp. z o.o. 06-500 Mława, ul. Warszawska 25A.

DANE

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

STARANIA

Informujemy również, że:
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. email: mpdm@mlawa.pl

Klauzula ogólna
Zasady przetwarzania danych
Inspektor ochrony danych osobowych